INFORMĒJAM VECĀKUS!

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Piektdiena, 20 Marts 2020

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim mācību process Balvu Mākslas skolā notiks attālināti. Esam sagatavojuši mūsu audzēkņiem darba burtnīcas „Mākslinieka dienasgrāmata”, kurās būs jāveic radošie darbiņi. Darba burtnīcas varēs paņemt Balvu Mākslas skolas vestibilā no 23. līdz 25. martam no plkst. 10.00 līdz 18.00. Ja Jūs nevarat ierasties pēc darba burtnīcas, lūdzu sazinieties ar skolotāju atbildīgo par klasi, meklēsim iespējas Jums burtnīcu nogādāt.  Ar katras klases vecākiem un audzēkņiem saziņu veiks skolotāja, atbildīgā par klasi. Skolotāja sazināsies ar Jums un ja nepieciešams paskaidros darāmo un kārtību. Skolotāja izmantos savu tālruni, vai Wattsap iespējas.

E-klasē sarakstē ar vecākiem tiks nosūtīta aktuālā informācija no skolas vadības. E-klasē skolotāji ievietos arī atbalsta materiālus uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.  Darbi jāpaveic līdz 14. aprīlim.  Plānojam paveikto darbu apskati veikt skates veidā pēc ārkārtas situācijas beigām. Katrs audzēknis ir aicināts šajā „Mākslinieka dienasgrāmatā”pievienot arī citas savas radošās ieceres, skices, pārdomas, kolāžas, brīvās tēmas zīmējumus u.c. radošas izpausmes darbus. Skolotājas atbildīgās par klasi vadīs darbu veikšanu un konsultēs ja nepieciešams audzēkņus katru darba dienu no plkst. 15.00 līdz 19.00 un nodrošinās atgriezenisko saiti no audzēkņiem.

     Skolotāja Lana Ceplīte  veiks saziņu ar 1.a un 1.b klases audzēkņiem un vecākiem;

Skolotāja Santa Kaša  veiks saziņu ar 2.a klases audzēkņiem un vecākiem;

Skolotāja Elita Eglīte  veiks saziņu ar 3.a un 3.b klases audzēkņiem un vecākiem;

Skolotāja Lība Ločmele  veiks saziņu ar 4.a un 4.b klases audzēkņiem un vecākiem;

Skolotāja Līga Bule  veiks saziņu ar 5.a un 5.b klases audzēkņiem un vecākiem;

Skolotāja Elita Teilāne  veiks saziņu ar 6.a klases audzēkņiem un vecākiem;

Skolotāja Olga Reče  veiks saziņu ar 6.b klases audzēkņiem un vecākiem;

Ar noslēguma darbu veicējiem sazināsies darba vadītāji un vienosies par darba kārtību attālināti.

Vecākiem, audzēkņiem ir tiesības sniegt un saņemt informāciju par izglītošanās jautājumiem un sniegt ieteikumus par mācību nodrošināšanu rakstiski, telefoniski, mutiski, pamatojot izmaiņu nepieciešamību. Balvu Mākslas skolas direktore saņem Jūsu vēstules e-klasē, tālrunis saziņai 29157234.

 

Vēlot visiem veselību un izturību,

Ar cieņu,

Balvu Mākslas skolas direktore

Elita Teilāne

 

Skatīts: 155