Akreditēta Balvu Mākslas skola

Kategorija: Akreditācija
Publicēts Pirmdiena, 09 Februāris 2015

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas eksperti izvērtēja iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, kā rezultātā 5. februārī saņemts apliecinājums, ka ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu Balvu Mākslas skolai piešķirta akreditācija uz laiku līdz 2021. gada 4. februārim.
Akreditēta profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.
Paldies skolas audzēkņiem un viņu vecākiem par uzcītību, regulāru darbu un panākumiem.