7. Starptautiskais bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas konkurss „Saules krasts - Brīnums”

Saulkrastos notiek 7. Starptautiskais bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss "Saules krasts - Brīnums", ko organizē Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra "Saulkrastu kultūras un sporta centrs", sadarbībā ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu (VJMMS) un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju (LMSSA). Konkurss “Saules krasts” - VJMMS pedagogu iniciēts, aizsākās 2003. gadā un notiek ik pārgadus.

Balvu Mākslas skolas audzēkņi ar saviem radošajiem mākslas darbiņiem arī piedalījās konkursā, kur 1. klases audzēkne Guna Ozoliņa (skolotāja Dace Logina) apbalvota ar žūrijas ATZINĪBU un Latvijas Mākslas Akadēmijas "Erasmus" studentu - jauno mākslinieku DIPLOMU.

Šogad konkursa tēma - "Brīnums" emocionāli uzrunājusi 700 bērnus un jauniešus no 69 Latvijas un Lietuvas mākslas skolām un mākslas studijām. Konkursa mērķis - rosināt bērnu un jauniešu radošo domu un fantāzijas izpausmes grafikā un glezniecībā, pārdomājot un tēlojot "Brīnuma" tēmu Pasaulē un Latvijā, Sajūtās un Sapņos, Agrāk un Tagad, Gaismā un Tumsā, Debesīs un uz Zemes, Gadalaikos, Sniegā, Mežā, Jūrā... ir sasniegts! Izstādē skatāmi brīnišķīgi darbi grafikas tehnikās - linogriezumi, pasteļi, monotipijas, tušas, flomasteru u.c. zīmējumi, kā arī datorgrafikas darbi, un kompozīcijā un kolorītā izjusti gleznojumi - akvareļu, guašas, akrila, eļļas krītiņu un jauktās tehnikās. Jaunākajiem izstādes dalībniekiem ir tikai 7 gadi, bet vecākajiem - 16 gadi.

Vizuālās mākslas darbus 30. janvārī vērtēja Starptautiska žūrija - jaunie, Latvijas Mākslas Akadēmijā studējošie mākslinieki no Vācijas, Ungārijas, Horvātijas, Lielbritānijas, Portugāles, Čehijas, Igaunijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Čehijas, Spānijas, Portugāles, Grieķijas, Lietuvas, un Latvijas Mākslas Akadēmijas docente, grafiķe Ilze Lībiete, tekstilmākslinieks Vitolds Kucins, vides mākslinieks, dizaina grafiķis Juris Ivanovs, mākslas zinātniece Ieva Rosne, gleznotāja Baiba Apsīte, grafiķe Sofija Kurzere (Vācija), tēlniece Kristina Pozlerova (Čehija), stikla māksliniece Stanislava Prochazkova (Čehija), kā arī PA "Saulkrastu kultūras un sporta centrs" direktore Judīte Krūmiņa.

"Saules krasta - Brīnums" darbu izstāde skatāma kultūras namā "Zvejniekciems" Saulkrastu novada Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B.

Paldies audzēkņiem un skolotājām par audzēkņu dalību konkursā!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpg