Aktualitātes

Rakstu skaits: 155

Par mums

Rakstu skaits: 0

Vēsture

Rakstu skaits: 1

Kā mūs atrast

Rakstu skaits: 1

Vadība

Rakstu skaits: 1

Pedagogi

Rakstu skaits: 1

Atmiņu audekls

Rakstu skaits: 1

Tehniskie darbinieki

Rakstu skaits: 1

Akreditācija

Rakstu skaits: 1

Pašvērtējuma ziņojums

Rakstu skaits: 1

Normatīvie akti

Rakstu skaits: 1

Audzēkņu uzņemšana

Rakstu skaits: 9

Mācības

Rakstu skaits: 0

Mācību priekšmeti

Rakstu skaits: 9

Interešu izglītība

Rakstu skaits: 7

Skolas absolventi

Rakstu skaits: 9

Radošie darbi 2015./2016. m.g.

Rakstu skaits: 0

Zīmēšana

Rakstu skaits: 1

Gleznošana

Rakstu skaits: 1

Kompozīcija

Rakstu skaits: 1

Darbs materiālā

Rakstu skaits: 1

Veidošana

Rakstu skaits: 1

Mākslas valodas pamati

Rakstu skaits: 1

Datorgrafika

Rakstu skaits: 1

Mācību prakse

Rakstu skaits: 1

Radošie darbi 2016./2017. m.g.

Rakstu skaits: 0

Zīmēšana

Rakstu skaits: 1

Gleznošana

Rakstu skaits: 1

Kompozīcija

Rakstu skaits: 1

Mākslas valodas pamati

Rakstu skaits: 1

Veidošana

Rakstu skaits: 1

Datorgrafika

Rakstu skaits: 1

Darbs materiālā

Rakstu skaits: 1

Izstādes

Rakstu skaits: 16