Vēsture

Kategorija: Vēsture
Publicēts Svētdiena, 19 Aprīlis 2015

Balvu Mākslas skola ir Balvu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības akreditēta izglītības iestāde, kur tiek īstenota licencēta programma
“Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 21100 (5 un 7 apmācības gadi)

No 1994. gada 01. septembra līdz 12. oktobrim skola darbojās Balvu kultūras nama 2 telpās. No 1994. gada 12.oktobra līdz 1996. gada 1. septembrim skola darbojās Balvos, Bērzpils ielā 2.a.

No 1996. gada 1. septembra skola darbojās Balvos, Brīvības ielā 48.

No 2001. gada 4.oktobralīdz 2010. gada 1. janvārim skola bija patstāvīga juridiska iestāde ar savu grāmatvedību. No 2009. gada 1. janvāra visa ēka tiek nodota Balvu Mākslas skolas valdījumā.                

Kopš 2010. gada 1. janvāra skola darbojas Balvos, Teātra ielā 2. Ēka atrodas pilsētas centrā, netālu no tās ir Balvu Mūzikas skola, Balvu pamatskola un autoosta.

Ar 2013. gada 14. februāra Balvu novada Domes lēmumu, Balvu Mākslas skolai tiek nodota valdījumā un apsaimniekošanā zeme un ēkas Balvos, Teātra ielā 2. Pēc teritoriāli administratīvās reformas 2009. gadā skola ir Balvu novada pašvaldības izglītības iestāde.

Skolai ir savs logo.

„Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un gādībai”
(Zenta Mauriņa)