Balvu Mākslas skola no 2012. gada 15. marta līdz 2012. gada 30. jūnijam realizē VKKF atbalstītu projektu „Mākslas dienas Balvos „Sajūtu eksplozija krāsās”. Projekta nr.2012-1-VIZ051

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Otrdiena, 12 Jūnijs 2012

Projekta mērķis – nodrošināt iespēju mazpilsētas iedzīvotājiem iepazīt laikmetīgās mākslas izpausmes, veicinot izpratni par šī brīža mākslas telpas tendencēm, organizējot performanci un meistarklases.

2012. gada 8. maijā no plkst. 15.00-17.00 pilsētā notika teatralizēts mākslas gājiens. Gājienā piedalījās Balvu Mākslas skolas audzēkņi, bijušie audzēkņi, Balvu deju studijas „Terpsihora” meitenes, Bērnu un jauniešu centra jaunieši un teātra studijas „Kabitelis” dalībnieki.

Lasīt tālāk ...

Balvu Mākslas skolā 25. maijā notika iestājeksāmeni

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Otrdiena, 29 Maijs 2012

Esam gandarīti, ka Balvu novada, Rugāju novada ģimenes izmanto iespēju dot savām atvasītēm izglītību mākslas jomā. Priecājamies par bērnu radošo izdomu un iestājeksāmenu uzrādītajiem rezultātiem.
Mākslas skola piedāvā divas izglītības programmas, kurās pēc iestājeksāmeniem ir izveidotas trīs klašu grupas un interešu izglītības programmu.
Interešu izglītības pulciņš „Keramika” – 11 audzēkņi
Piecgadīgā izglītības programmā viena klase – 16 audzēkņi.
Septiņgadīgā izglītības programmā divas klases – 15 audzēkņi. Tie bērni, kuri nav paguvuši izvēlēties kādu profesionālās ievirzes izglītību apgūt, šajā programmā notiks atkārtoti iestājeksāmeni.
Aicinām iegūt zināšanas mākslas jomā un nokārtot iestājeksāmenus 24.augustā plkst. 12.00

Iestājeksāmenu rezultāti

 

Informācija 1.klašu audzēkņu vecākiem

Informatīva sanāksme 1. klašu audzēkņu vecākiem notiks 2012. gada 28. augustā plkst. 16.00 Balvu Mākslas skolā, Teātra ielā 2, Balvos, tālrunis informācijai 64521658. Plašāku informāciju par sanāksmi skatīties šeit.

 

Izsaka pateicību Balvu Mākslas skolas direktorei E. Teilānei

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Trešdiena, 16 Maijs 2012

Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija (LMSSA) izteikusi pateicību Balvu mākslas skolas direktorei Elitai Teilānei par aktīvu sabiedrisko darbību, profesionālu darbību Latvijas kultūrizglītībā, nodrošinot aktuālas kultūrizglītības norises reģiona un valsts mērogā:
1. organizējot un vadot profesionālās ievirzes mākslas izglītības Valsts konkursa Kompozīcijā praktiskās norises mākslas skolām Latgales reģionā 2012.gada 14.martā;
2. piedaloties profesionālās ievirzes mākslas izglītības pedagogu seminārā un skolu metodisko ekspozīciju konkursā Jēkabpilī 2012.gada 13.-14.aprīlī.
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas audzēkņu darbu valsts konkurss un mākslas pedagogu seminārs, kas šogad tika organizēti sadarbībā ar LR Kultūras ministrijas Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru, ir nozīmīgākie mākslas izglītības ikgadējie pasākumi Latvijā ar plašu interesi un rezonansi kultūras sabiedrības, mākslas pedagogu un audzēkņu, viņu vecāku vidū.
E.Teilānes darbību, - sadarbības vadības, organizatores darbu augstu vērtē LMSSA, reģiona konkursa – Valsts konkursa dalībskolas, LR Kultūras ministrijas Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC). KNMC vadība E. Teilānei izteikusi pateicību par aktivitātēm un ieguldīto darbu kultūrizglītībā 2011./2012. mācību gada Latgales reģiona – valsts konkursa organizēšanā.
 

Balvu mākslas skola rīko iestājeksāmenus

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Trešdiena, 18 Aprīlis 2012

Mana mīļākā rotaļlieta

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Trešdiena, 18 Aprīlis 2012

Vizuālās mākslas konkurss „Mana mīļākā rotaļlieta” ir noslēdzies. Konkursa organizatori: Balvu Mākslas skola, NVO „Savi” un biedrība „Radošās idejas” pateicas sadarbības partneriem – Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvadei, Balvu Novada muzejam un atbalstītājiem – PII „Sienāzītis”, veikaliem „Mans Mazais”, „Balvu Bildes”, „Tik-Tak”, aptiekai „Ieva –Sil” Silvijai Zilgmei, Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejai – Rudītei Krūmiņai, NVO „Savi” Ritai Hrustaļovai, Biedrībai „Radošās idejas” par sniegto atbalstu konkursa norisē. Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem par 99 iesniegtajiem darbiem. Ikviens darbs apliecināja mūsu novadu bērnu radošo individualitāti, fantāziju un praktiskā darba iemaņas.
Visā Latvijā jau no 1959. gada pastāv „Mākslas dienu” tradīcija. Aicinām Jūs iegriezties Balvu novada muzeja izstāžu zālē un apskatīt bērnu veikumu. Izstāde atvērta no 2012. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam. Vizuālās mākslas konkursa „Mana mīļākā rotaļlieta” darbu izstāde ir mūsu kopīgi sarūpētā dāvana Balvu pilsētai „Mākslas dienās 2012.”
Atnāciet, apskatieties, ar kādām mīļām rotaļlietām spēlējas mūsu bērni!

Vizuālās mākslas konkursa „Mana mīļākā rotaļlieta” rezultātus skatīt šeit.

Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne