Sumināti Balvu novada Gada skolotāji 2022

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Ceturtdiena, 01 Decembris 2022

10.oktobrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika sumināti Balvu novada Gada skolotāji 2022. Skolotāju dienai veltītajam pasākumam, kurā tiek godināti novada izcilākie skolotāji par ieguldījumu mūsu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, ir dziļas saknes, bet jaunapvienotajā Balvu novadā tas notika otro reizi.

Pedagogus sveica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene un Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale.

Par personīgo aktivitāti un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā balvu saņēma Balvu Mākslas skolas skolotājas Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova. Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova ir piemērs Balvu Mākslas skolas kolektīvā skolotāja personības izaugsmē, aktīvā dzīves pozīcijā, jo mērķtiecīgi izmanto iespējamos izglītošanās veidus. Skolotājas aktīvi iesaistījušās mediju mācību programmu pārstrādē, iekļaujot mācību procesā mūsdienīgas darba formas un satura atbilstību mūsdienu prasībām. Skolotājas ar Nevalstiskās organizācijas ,,Radošas idejas” līdzdalību un atbalstu vadīja projekta “RADOŠĀ TERASE pie Balvu Mākslas skolas” virzību, tika iegūts Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums. Izveidotā terase Balvu Mākslas skolas iekšpagalmā kļūs par jaunu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, vietu, kur organizēt mākslas plenērus, radošās darbnīcas, pasākumus gan Balvu Mākslas skolai, gan citiem interesentiem.       Balvu Mākslas skolas skolotājas Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova ar savu kopīgo personīgo aktivitāti un iniciatīvu ir sniegušas ieguldījumu Balvu Mākslas skolas attīstībā un ir lielisks piemērs gan kolēģiem, gan izglītojamajiem.

 
 
Skatīts: 298