Balvu Mākslas skola piedalās kustībā „Satiec savu meistaru!”

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Trešdiena, 05 Aprīlis 2023

„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums. Pasākuma būtība - vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. 2023. gadā pasākums “Satiec savu meistaru!” Latvijā notika jau 15. reizi. Trīs dienas – 31. martā, 1. un 2. aprīlī – vairāk nekā 250 meistari 223 norises vietās aicināja interesentus apmeklēt un iesaistīties meistarklasēs, praktiskajās nodarbībās, lekcijās, lai veicinātu interesi, izpratni un sabiedrības līdzdalību Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Iespējamās  meistaru satikšanas vietas un norises varēja apskatīt internetvietnē https://www.satiecsavumeistaru.lv/jaunumi/satiec-savu-meistaru-2023/

Balvu novadā šogad tika piedāvātas 13 darbnīcas, no kurām divas notika Balvu Mākslas skolā. Paldies skolotājai, audējai un kultūrmantojuma saglabātājai un popularizētājai  Ivetai Gabrānei par Balvu Mākslas skolas dalības iniciatīvu un atbalstu norisē. 

Balvu Mākslas skola piedāvāja Balvu Mākslas skolas un Balvu sākumskolas audzēkņiem piedalīties svilpaunieku un filcēšanas  darbnīcās. Dalībnieki bija Balvu Mākslas skolas un Balvu sākumskolas audzēkņi. 

,,Svilpaunieku darbnīcā” skolotājas, keramikas amata meistares Elitas Eglītes vadībā tika veidoti māla svilpaunieki. Veidota forma un ar meistara palīdzību  izdarīts noslēpumainākais  darbs- izveidot svilpaunieku, tā, lai varētu izvilināt arī skaņu. Process bija ļoti interesants. Darba procesā tika iegūtas zināšanas par Latgales keramikas tradīcijām un bagāto kultūrmantojumu.  

Filcēšanas darbnīcā pie skolotājas Lienes Šaicānes  Balvu Mākslas skolas un Balvu sākumskolas audzēkņi iepazina filcēšanai nepieciešamās sastāvdaļas un sausās filcēšanas tehniku, izmantojot speciālās filcēšanas adatas un krāsotu aitu vilnu. Rezultātā radās skaistas Lieldienu oliņas ar rotājumiem.  

Pasākumu “Satiec savu meistaru!” rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar novadu pašvaldībām un meistariem visā Latvijā.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Skatīts: 614