Pie Balvu Mākslas skolas uzstādīta jauna ceļa zīme

Kategorija: Izstādes Publicēts Ceturtdiena, 21 Janvāris 2021

Lai uzlabotu satiksmes drošību pie Balvu Mākslas skolas, Teātra ielā 2, ir uzstādīta jauna ceļa zīme Nr. 327 “Stāvēt aizliegts” ar papildzīmi Nr. 807 “Darbības zona” un papildzīmi Nr. 828 “Darbības laiks”, kas nozīmē to, ka darba dienās no plkst.12:00-20:00 iepretim skolai nevarēs novietot automašīnas, bet drīkstēs apturēt transportlīdzekli uz laiku līdz 5 minūtēm, ja tas ir saistīts ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā.

Ceļa zīme uzstādīta saskaņā ar Balvu novada domes 2020.gada 22.oktobra lēmumu “Par satiksmes organizācijas maiņu Teātra ielā 2, Balvos” (sēdes protokols Nr.15, 26.§).

 

Skatīts: 1277