Informatīva sanāksme uzņemto audzēkņu vecākiem 2017. gada 23. augustā plkst. 17.00

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana Publicēts Pirmdiena, 21 Augusts 2017

Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, Balvu novads, LV 4501,
64521658, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.balvumakslasskola.lv

Darba kārtībā:

 • Skolas iekšējās kārtības reglamentējošie dokumenti
  • (Skolas nolikums, Mācību programmas, Iekšējās kārtības noteikumi, kārtība – kādā notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem u.c.);
 • Mācību procesa norise Mākslas skolā
  • (Izglītības programmas saturs, iepazīšanās ar skolotājiem, mācību stundu norise, stundu saraksts, mācību līdzekļi un materiāli, mācību procesa vērtēšana);
 • Skolas ārpusstundu pasākumi
  • (mācību ekskursijas, mākslas dienas, radošās darbnīcas, izstādes, konkursi...);
 • Skolas finansējums, Līgums par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību;
 • Iepazīšanās ar mācību telpām, klašu aprīkojumu;
 • Mācību uzsākšana 1. septembrī;
 • Individuāli jautājumi.

Aicinām atnākt, apskatīties, uzzināt!!!

Skatīts: 2378