Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2020./2021. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana Publicēts Ceturtdiena, 23 Aprīlis 2020

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla”

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, grafiku, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu, mākslas valodas pamatus, auduma apgleznošanu, papīra plastiku, stikla un porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku, tēlniecības pamatus.

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.

Vecāku līdzfinansējums 9.00 eur mēnesī. Vecāku līdzfinansējuma summa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 7 daļas 7.1.5. punktu un saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu.

Tālrunis uzziņai:

  • Elita Teilāne skolas direktore29157234
  • Anita Kairiša direktores vietniece izglītības jomā 29137849
  • Iveta Pugeja skolas lietvede 64521658

Iestājpārbaudījumu norise plānota no 25.maija līdz 29.maijam,
ievērojot valdības pieņemtos lēmumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.

Pieteikuma iesniegumu lūdzam aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2020. gada 21. maijam. Aizpildīt šeit

Skatīts: 2190