“Gada balva izglītībā -2019”

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Otrdiena, 29 Oktobris 2019

Sveicam Skolotāju Lanu Ceplīti!

Šī gada 11.oktobrī Kubulu Kultūras namā notika ikgadējais Balvu un Baltinavas novadu Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2019”, kurā tiks sumināti labākie pedagogi un izglītības iestādes dažādās nominācijās. Pedagogus uzrunāja un sveica gan Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, gan Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva. Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ainārs Ančevskis.

Lepojamies, ka šajā pasākumā nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem” pretendente uz “Gada balvu izglītībā -2019” bija arī Balvu Mākslas skolas skolotāja Lana Ceplīte. Skolotāja strādā Balvu Mākslas skolā kopš 2011. gada. Ar atbildību organizē Balvu Mākslas skolas un arī Balvu novada popularizēšanu caur talantīgo audzēkņu darbu izstādēm. 2019. gadā noorganizētas 20 izstādes, 2 no tām skolotājas Lanas Ceplītes audzēkņu darbu izstādes. Iesaista audzēkņus konkursos, gūst panākumus. 2018./ 2019. mācību gadā konkursiem iesniegti 21 audzēkņa darbi, 15 no tiem saņēmuši apbalvojumus. Piedalās Balvu Mākslas skolas kolektīva izstādēs „KOPĀ” katru gadu februārī, Balvu pilsētas dzimšanas dienā. Ar savu darbu iesaistās skolas estētiskas vides veidošanā , audzēkņu radošo darbnīcu procesa organizēšanā, audzēkņu motivēšanā mākslas pasākumu apmeklēšanā.
Sveicam Skolotāju Lanu Ceplīti! Būt par Skolotāju ir sūtība vai nolemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselē bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmu un jaunrades avotu, kas aicināti saglabāt sevī un bērnos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa malas. Skola joprojām zied un bērni ir puķes pasaules dārzā! Lai izdodas izstarot radīšanas prieku, iedvesmot. Lai gandarījums, lai spēks, jo vienkārši garāmejot jau mums nesanāk ...

Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne.

Skatīts: 187