Balvu novada konkurss „Stūru stūriem tēvu zeme”

Kategorija: Balvu novada konkurss „Stūru stūriem tēvu zeme” Publicēts Trešdiena, 15 Marts 2017

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm no 2016.gada 1.novembra – 2018. gada 3.februārim organizēja Radošuma dienas “Stūru stūriem tēvu zeme”

Balvu Mākslas skola, sekmējot audzēkņu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, rosinot bērnos un jauniešos piederības sajūtu savai valstij, piedalījās Vizuālās mākslas konkursā „Mana novada vērtības – vietas, lietas, cilvēki” – zīmējumus veidoja dažādās tehnikās. Tādā veidā audzēkņi, tika rosināti iepazīt un saskatīt novada un Balvu pilsētas dabas skaistumu, vēsturisko mantojumu, vietas un lietas, stiprinot piederības izjūtu un lepnumu par savu novadu.

Godalgotu 3. vietu ieguva Sintija Vīksniņa (11 gadi) „Pie Bolupes” skolotāja Lana Ceplīte.

Paldies audzēkņiem par radošo sniegumu!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpg

Skatīts: 1155