Krāsaini, filozofiski, emocionāli un radoši lidojumi V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa laureātu darbos

Kategorija: Konkursi Publicēts Piektdiena, 15 Septembris 2017

Siltā septembra pēcpusdienā mākslas cienītāji pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, kur tika godināti Balvu Mākslas skolas, NVO “SAVI”, biedrības “Radošās Idejas”, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Balvu novada pašvaldības organizētā V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Dažādā pasaule” 2017 „Nacionālās vērtības” laureāti. To vidū bija arī Balvu Mākslas skolas audzēkņi.

Vecuma grupā 10-12 gadi 1. vietu ieguva Diāna Dārzniece (12 gadi) ar darbu “Balvu Evaņģēliski luteriskā baznīca”, Šeila Aleksejeva (12 gadi) saņēma Atzinību par veidoto datorgrafikas darbu “Raksti”, bet Pateicība tika Zanei Keišai (12 gadi) par darbu “Austras koks”. Vecuma grupā 13-15 gadi 2. vietu ieguva Madara Baraņņika (15 gadi) par darbu “Krišjānis Barons” un 3. vietu - Daniela Sīmane (13 gadi) par darbu “Muzejs – vērtību lāde”. Turpretim Atzinību šajā vecuma grupā ieguva Anna Elīza Buglova (14 gadi) par savu darbu “Latvju raksti” un Pateicības - Anete Zakarīte (13 gadi) par darbu datorgrafikā - “Kultūras mantojums” un Eva Daniela Pokule (15 gadi) par darbu “Ābele”.

Lai bērni un jaunieši apzinātu vērtības, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats, tika organizēts vizuālās mākslas konkurss datorgrafikā, sekmējot bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un radot iespēju pilnveidot savas prasmes datorgrafikā, veidojot kolāžu, kurā radošā kompozīcijā tiktu izmantotas nacionālās krāsas, zīmes, raksti vai rotājuma elementi no savas valsts un vides, kas skar gan dabu, gan sadzīvi, arhitektūru vai kultūru.

Kā atzina Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne: „Salīdzinot ar citu gadu lielo darbu un dalībvalstu skaitu saprotam, ka veikt darbus, izmantojot datortehnikas iespējas, nelikās tik tradicionāli un pierasti. Šogad konkursā nepiedalījās arī ārzemju partneri, bet visaktīvākie dalībnieki bija divās vecuma grupās 10-12 un 13-15 gadi.” Šogad konkursā tika iesniegts 101 darbs no 18 skolām - Vecumnieku vidusskolas, Balvu Mākslas skolas, Latgales priekšpilsētas mūzikas un Mākslas skolas, Jāņa Rozentāla Mazās Mākslas skolas, Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošā vidusskolas, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas, Jelgavas Mākslas skola, Staiceles Mūzikas un Mākslas skolas, Viesītes Mūzikas un Mākslas skolas, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un Mākslas skolas, Gulbenes Mākslas skola, Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Skrīveru Mūzikas un Mākslas skolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mākslas skolas, Alūksnes Mākslas skolas, Amatas novada Mūzikas un Mākslas skolas, Jūrmalas Mākslas skolas Datorgrafikas pulciņa, Jūrmalas Mākslas skolas Slokas filiāles, Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas. Divi darbi tika iesniegti arī individuāli.

Konkursa darbus vērtēja žūrijas komisija - Elita Teilāne - Balvu Mākslas skolas direktore, NVO „SAVI” valdes priekšsēdētāja, Anita Kairiša - Balvu Mākslas skolas direktora vietnieks, biedrības „Radošās Idejas” radošā direktore, Ilze Kupča - Latvijas Nacionālā kultūras centra Vizuālās mākslas izglītības eksperte, Laine Kočāne - Hertfordšīras Universitātes vizuālo efektu kursa absolvente, 3D māksliniece   kompānijā “Koffeecup”, Londonā, Māris Čačka - Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks, mākslinieks.

Konkursa organizatori pateicas ikvienam bērnam un jaunietim, kā arī darbu vadītājiem – pedagogiem - par dalību konkursā. Par krāsainiem, filozofiskiem, emocionāliem un radošajiem lidojumiem, kas attēloti datorgrafikas darbos! Paldies Balvu novada Izglītības kultūras un sporta pārvaldei - Intai Kaļvai, Norai Apīnei, Ivetai Tiltiņai, Balvu Mākslas skolas radošajam kolektīvam par dalību konkursa darbu reģistrēšanā, fotografēšanā, atlasē, izstādes izveidošanā - Lienei Šaicānei, Skaidrītei Bankovai, reklāmas darbnīcai SIA “KOPA” Gulbenē, Ziemeļlatgales laikrakstam “Vaduguns”, NVO “SAVI”, biedrībai “Radošās Idejas”, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” solistei Marijai Maslovskai un skolotājai Ilutai Tihomirovai, un Balvu Mūzikas skolas pedagogam Arnim Grapam par muzikālajiem priekšnesumiem, Balvu Sakrālās kultūras centram un personīgi Aijai Putniņai par viesmīlību.

V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Dažādā pasaule” 2017 „Nacionālās vērtības” labākie darbi būs apskatāmi arī Balvu Novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv, Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv, Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā www.lnkc.gov.lv un NVO “Radošās Idejas” mājas lapā www.creativeideas.lv.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpgGALVENĀ.jpg

 

 

 
 
Skatīts: 4984