IV STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS ”DAŽĀDĀ PASAULE” 2015 „Ūdens melodijas”

Kategorija: Konkursi Publicēts Pirmdiena, 07 Septembris 2015

Mēs dzīvojam katrs savā valstī, savā apdzīvotā vietā, savā vidē. Kopā esam vienas mājvietas ZEME iedzīvotāji, taču cik dažādi mēs esam, cik daudzveidīga ir mūsu daba, kultūras un nacionālās vērtības, izpratne par skaistumu. Kopā veidojam vienu krāšņu pasauli.

Konkursa mērķis bija rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti un vienreizīgumu vizuāli plastiskajā mākslā.

Konkursa organizatori Balvu Mākslas skola, Balvu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Biedrība „Radošās Idejas”, NVO „Savi” izsaka PATEICĪBU, ikvienam bērnam un jaunietim, kā arī darba vadītājam – pedagogam, par dalību konkursā. Par krāsainiem, filozofiskiem, lakoniskiem, jautriem, emocionāliem... radošajiem lidojumiem, kas attēloti zīmējumos, gleznojumos un datorgrafikā.

Uz Balvu Mākslas skolu ir atceļojuši 526 darbi no dažādām Latvijas vispārizglītojošām skolām, mūzikas un mākslas skolām, no Balkrievijas Dokšicas rajona, Lietuvas.

Darbus vērtēja žūrija:
Elita Teilāne Balvu Mākslas skolas direktore, NVO „SAVI” valdes priekšsēdētāja, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.balvumakslasskola.lv;
Anita Kairiša Balvu Mākslas skolas direktora vietnieks, biedrības „Radošās Idejas” radošā direktore, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.creativeideas.lv.
Ilze Kupča LNKC Vizuālās mākslas izglītības eksperte, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Ieva Lazdauska Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas valdes locekle, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sandra Vorkale J. Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Kristīne Binduka Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas vadītāja, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Guna Ševkina Mg. art. Mg. hist. e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paldies dalībniekiem par atsaucību!

Vērtēšanas protokols


 

Skatīts: 2717