Konkursa ,,Mirklis Mākslas” rezultāti!

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Sestdiena, 30 Aprīlis 2022

Konkursa ,,Mirklis Mākslas” rezultāti.

 

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss Ziemeļlatgales bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ,,MIRKLIS MĀKSLAS” ir noslēdzies. Pateicamies visiem dalībniekiem par iesūtītajiem konkursa darbiem. Ikviens darbiņš iepriecināja ar autora skatījumu un izpratni par abstraktās mākslas izteiksmes līdzekļu pielietojumu darbā idejas vēstīšanai skatītājiem uzsverot līniju, krāsu, toņu nozīmi, tās būtību - neatkarību no darba līdzības ar apkārtējo pasauli. Konkursa tēma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem rosināja veidot izpratni par mūsdienu mākslas laikmetīgām izpausmēm, oriģinalitāti un izteiksmes veidiem.
Konkursam tika iesniegti 50 darbi
 no 8 skolām: Balvu Mākslas skolas, Rugāju vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu Sākumskolas, Ķekavas novada ,Katlakalna pamatskolas, Smiltenes tehnikuma. Pateicamies audzēkņu pedagogiem: Līgai Bulei, Mairitai Štālei, Ivetai Kuģeniecei, Indrai Keišai, Elitai Teilānei, Anitai Kairišai, Elitai Eglītei, Lanai Ceplītei, Lienei Šaicānei, Dainai Rudzītei. 
Darbus izvērtēja Balvu Mākslas skolas izveidotā vērtēšanas komisija, kuras sastāvā: gleznotāja Astra Tjunīte, Balvu Mākslas skolas pedagogi, mākslinieki Elita Eglīte un Olga Reče.
Konkursa vērtēšanas protokols un  izveidota virtuālā izstāde, kurā var apskatīt konkursa laureātu darbus pieejama Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv
 
Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums notiks 5.maijā plkst.17.00  Balvu novada muzejā Brīvības ielā 46. Muzeja telpās tiks eksponēti konkursa laureātu darbi. Notiks arī Latgales Kultūrvēstures muzeja mākslas kolekcijas izstādes ,,Klusā daba” atklāšana. Šajā dienā aicinām  iegriezties arī Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē, kurā 16.00 notiks tikšanās ar mākslinieci, gleznotāju Agru Ritiņu un izstādes ,,Meža actiņas” apskate.
                                                             Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne

 

Skatīts: 709