Dāvana Balvu pamatskolai un pilsētai!

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Ceturtdiena, 11 Jūlijs 2019

Balvu Mākslas skolas vasaras mācību prakses- plenēra laikā pie Balvu pamatskolas šķūnīša-noliktavas notika pamatīga rosība, jo 20 Balvu Mākslas skolas 5.-6. klases audzēkņi, skolotāju Skaidrītes Bankovas un Olgas Rečes vadībā guva jaunu pieredzi- apgleznot objekta sienas. Ideja par šādu skaistu, sakoptu objektu Balvos nāk no Balvu pamatskolas saimes, bet ideju realizēt apņēmās Balvu Mākslas skola. Kā atzina skolēni, tad ideju, kā izskatīsies šķūnītis, sākotnēji uzzīmēja uz papīra, un tikai tad viss tika zīmēts uz sienām, katram zīmējot un krāsojot savu objektu, pirmo reizi strādājot uz tik lielas virsmas. Visi kopā

Lasīt tālāk ...

Mācību ekskursijas uzcītīgākajiem audzēkņiem

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Ceturtdiena, 11 Jūlijs 2019
Lai veicinātu izcilību, motivāciju turpināt individuālo attīstību un sniegtu novērtējumu visa mācību gada laikā ieguldītajam darbam audzēkņiem ar izcilām, teicamām un ļoti labām sekmēm Balvu Mākslas skola arī šogad rīkoja mācību ekskursijas 24 audzēkņiem no 1.-3. klasei un 14 audzēkņiem no 4.-6.klasei. Brauciena laikā uzsvars tiek likts uz redzesloka paplašināšanu, dabas, daudzveidīgu mākslas izpausmju vērošanu, iepazīšanos ar aizrautīgiem radošu profesiju pārstāvjiem. Svarīga ir arī personīga pieredze darbojoties praktiski radošajās darbnīcās, iespēja izprast Balvu Mākslas skolā apgūto radošo prasmju pielietošanas iespējas. Paldies pedagogiem : Diānai Poševai, Lanai Ceplītei, Anitai Kairišai, Elitai Teilānei par ieguldīto darbu mācību braucienu organizēšanā un vadīšanā.  Balvu Mākslas skolas audzēkņiem šie braucieni ir īpaši gaidīti un arī nākošajā mācību gadā kārots mērķis. Braucienos saņemam daudz pozitīvu  emociju un uzlādējamies ar radošuma enerģiju.
2019. gada 13.jūnijā 14 audzēkņi no 4.-6.klasei apmeklēja 

Lasīt tālāk ...

Lustīgu līgošanu!

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Piektdiena, 21 Jūnijs 2019

Balvu Mākslas skolā mainīts vecāku līdzfinansējuma apmērs

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Ceturtdiena, 30 Maijs 2019

2019. gada 23. maijā ar Balvu Novada pašvaldības domes sēdes lēmumu līdzšinējo 7,00 eiro vietā ir apstiprināti 9,00 eiro līdzfinansējuma maksājums. Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. septembri. Tiks veikti grozījumi ar vecākiem vai audzēkņa likumiskajiem pārstāvjiem noslēgtajos līgumos par līdzfinansējumu. Jūnijā informācija tiks izsūtīta audzēkņu vecākiem, augustā tiks slēgti līgumu grozījumi par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Balvu Mākslas skolā.
Joprojām spēkā ir atbalsts vecāku līdzfinansējuma apmaksā, ko nosaka Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par papildus palīdzību Balvu novadā”.
(Daudzbērnu ģimenēm (kurās ir vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, ja sekmīgi mācās klātienes nodaļā) bērni un bērni ar invaliditāti (uzrādot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par invaliditātes noteikšanu) var saņemt pabalstu mācību maksas izdevumu apmaksai 100% apmērā bērniem, kuri mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolās (mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola). Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti. Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu. 4.3. Pabalsta pieprasītājs (pats vai ar likumiskā pārstāvja starpniecību) Sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka attiecīgā pagasta pārvaldes teritorijā iesniedz iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iesniegumu, klāt pievienojot citus dokumentus, kas nepieciešami konkrētās materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai. 4.4. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu pieņem Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.)
                                                                       Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne
 

AICINĀM TEVI MĀCĪTIES BALVU MĀKSLAS SKOLĀ!

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Otrdiena, 14 Maijs 2019